6 Kasım 2020 HDPE ( Polietilen ) Geomembran Uygulama Alanları

HDPE ( Polietilen ) Geomembran Uygulama Alanları

Ayyıldız İzolasyon Uygulamalar 7879
HDPE ( polietilen )  Geomembranlar atık su borularında, zehirli atık alanlarında yapay göletlerde, tıbbi ve sanayi atıkları depolamalarında su toplama havzalarında kullanılır.

    HDPE ( POLİETİLEN ) GEOMEMBRAN UYGULAMA ALANLARIMIZ.

Atık su boruları ve tünel izolasyonları

Zehirli atık alanları

Yapay göletler

İnşaat ve sanayi tesisleri

Tıbbı atık toplama alanları

Katı atık depolama alanları

Metro tünelleri

Sanayi atık ve depolama tesisleri

Çökeltme ve havalandırma havuzları

Su toplama havzaları

Arıtma tesisleri

Petrol sahaları ve tanklar

Maden sahaları ve maden çökeltme havuzları

Sulama kanalları

Alt geçitler ve metro çalışmaları

Bitki arıtma tesisleri

Kanal ve kanaletler

Baraj ve su tutma havuzları

Kanalizasyon sistemleri