17 Temmuz 2019 Yalıtım Projelendirme

Yalıtım Projelendirme

Ayyıldız İzolasyon Faydalı Bilgiler 5564
İç veya dış su - ısı yalıtımı yapılacak bir yapının  projelendirilmesi için mevcut duvar yapısının iç dinamiklerinin bilinmesi şattır.

İç yalıtımı yapılacak yapı duvarının projelendirilmesi için mevcut duvar yapısının iç dinamiklerinin  bilinmesi şattır. İzolasyon işlemi, duvar yapısının iç yüzeyine (sıcak olan tarafına) uygulandığından kaynaklı duvar yapısı  ciddi sıcaklık değişikleriyle karşı İç Duvar İzolasyonu yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken şey ısı köprüleridir. Kesişen yapı elemanlarının yalıtımı (duvarlar, döşeme ve duvar birleşimleri) olumsuz etkilerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Styrofoam'da (ısı yalıtımı  işlerinde kullanılan, hafif, esnek, polistiren köpük) uygun buhar geçirgenlik direnci olduğu için, izole edilen uygulama alanınıniç yüzeyi ve duvar yapısındaki yoğuşma genellikle direnç eşiğine ulaşmaz. Normal iç sıcaklık ve nem şartlarına( 20 C Sıcaklık, %50-60 bağıl nem) dayanan hesaplamalar sonucunda oluşan az miktarda yoğuşma (sıcak havada bulunan su buharının ısı azalmasıyla su damlası oluşturması ), buharlaşma döneminde kuruyarak yok olur.

Yalıtımın altındaki duvar dolgu malzemesi oldukça iyi yalıtım çamaşırhane vs.) yalıtımın iç tarafına bir buhar kesici katman yerleştirilmelidir. İçten yalıtılmış odaların kullanımında bağıl hava nemini istenen seviyede muhafaza edebilmek için gerekli asgari hava değişimini sağlama üzere düzgün olarak havalandırma yapılmasına dikkat edilmesi gerekir. Islak ve nemli ortamlarda (banyo, çamaşır odası, mutfak gibi)  ısı yalıtım levhaları kullanıldıklarında, nemden etkilenmedikleri için, son kat kaplama malzemesinin (seramik gibi) kullanılmasının, yalıtım performansı bakımından hiçbir sakıncası yoktur.