6 Kasım 2020 PVC SU TUTUCU BANT ( SU TUTUCU CONTA )

PVC SU TUTUCU BANT ( SU TUTUCU CONTA )

Ayyıldız İzolasyon Ürünler 11248

SU TUTUCU BANT (LAR)  Betonarme ve beton yapılarda bırakılan duvar aralığında oluşan genleşme deformeye uğramaması için kullanılan CONTA çeşididir.

Su tutucu bant, PVC'ler ( Polivinil Klorür ) oldukça sert bir yapısı olan malzemelerdir. Kullanım alanı oldukça geniş olup dünyadaki inşaat sektörünün %50'sinde PVC SU TUTUCU BANT kullanılmaktadır. SU TUTUCU BANT ürünler üretilirken aşırı derecede sert olduğu için yumuşatmak için plastikleştiriciler kullanılmaktadır. İşlemi hızlandırmak için çeşitli katalizörlerle ekstr boyar maddeler, sertleştirici ve plastikleştirici maddeler içeren karışımın uygun sıcaklık ve basınç altında işlenip ekstruderlerde şekillendirilmesi ile fabrikamızda üretilmektedir.

SU TUTUCU BANT KULLANIM ALANLARI :

Su Tutucu Bant; priz almış beton ile taze betonun oluşturduğu zayıf birleşim sonucu oluşan beton kütleleri arasındaki açıklık ve yapının çalışacağı bölümlerde su sızıntısını engelleme amaçlı kullanılan, betonun içinde kalan, çeşit şekil ve kesitte olan pvc esaslı malzeme.

Su depoları, havuz, arıtma tesisi gibi yapıların içerisinde suyun devamlı bulunduğu veya deniz seviyesinin ve yer altı su seviyesinin altında kalan bodrum, sığınak gibi yapılarda su geçirimsizliği sağlamak için kullanılan malzemeler pvc esaslı su tutucu banttır. Betonarme yapılarda birleşim yerlerinde dik veya paralel olarak kullanılır.

Betonarme yapıların bazı noktalarında derz bırakılması zorunludur. Betonarme yapı elemanlarında genleşme ve çökmeden dolayı yapıda doğabilecek hasarların önlenmesi amacıyla bazı kısımlarda bırakılan derzler genleşme derzi olarak tanımlanmaktadır. Yapıda kullanılan çimento prizini tamamladığında, hacimde meydana gelen azalma sebebiyle meydana gelebilecek deformasyonun yapıya zarar vermesini önlemek amacıyla genleşme derzi bırakılması gerekmektedir. Bilindiği gibi yapılardaki genleşme sünme hareketleri ihmal edilmeyecek kadar büyük ve devamlı tekrarlanan hareketlerdir. Bunun yanı sıra yapının altındaki zeminin hareketleri veya sıkışması sebebi ile aşağıya doğru bir hareket yani çökme gelmektedir. Diğer bir yandan, beton dökümünün bir süre için durdurulduğu, sonra yeniden başlatıldığı yerde bırakılan ve basınç gerilmelerinin doğrultusunda dik olarak düzenlenen derzler inşaat derzi olarak tarif edilmektedir. Termik genleşmeler veya zemin hareketleri sebebiyle yapıda düzenlenmiş olan derzler daralma gösterir. Bu çeşit derzler daralma derzi olarak tarif edilir. Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı çeşitli yatay veya düşey hareketlere maruz kalan yapılarda meydana gelebilecek deformasyonlara engel olmak ve su sızdırmazlığını temin amacıyla düzenlenen derzlerde PVC Su tutucu Bantlar kullanılmaktadır.

 SU TUTUCU BANTLAR özellikle

Sulama kanalları

Rıhtımlar

Su – Atıksu ve Karayolu , Metro Tünelleri

Hidroelektrik Santralleri , Barajlar

Köprü ve Viyadükler

Altgeçitler

İstinad duvarları

Zemine oturan döşemeler ve temeller

Endüstriyel yapılar

Su Depoları

Arıtma Tesisleri

Yüzme Havuzları

İleri